Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 333
Zam. 01.04.2022r., godz. 13:41
Wyszków, dn. 31.03.2022r.

BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży:

  • działki o nr 1110/5, 1109/5, 1108/5 o łącznej powierzchni 2030m2, położone w Wyszkowie,
  • działka nr 4435/1 o powierzchni 821m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Łabędziej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski