Stowarzyszenie Folwark Runo Edukacja, Integracja, Rozwój Kultury Polskiej i Romskiej - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Liczba odwiedzających: 708
Zam: 29.03.2022r., godz. 09.07