Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 300
Zam. 25.03.2022r., godz. 14:13
Wyszków, dn. 25.03.2022r.

BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży :

- działki o nr 1345/1, 1344/3, 1343/1, 1342/1 o łącznej powierzchni 630m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Żelaznej,
- działki nr 1817/6, 1808/5 o łącznej powierzchni 49m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Willowej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski