Stowarzyszenie Kulturalne "Wspólna Przyszłość" - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Wyszków w okresie PRL"

Liczba odwiedzających: 665
Zam: 17.02.2022r., godz. 10.37