Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 291
Zam. 16.02.2022r., godz. 12.09
Wyszków, dnia 15.02.2022 r.Burmistrz Wyszkowa


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2, został wywieszony: 

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszków
przeznaczonej do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 19, znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 28B, o powierzchni użytkowej 46,80 m2, (wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej wynoszącym 4680/332892), posadowiony na działce nr 3447 o powierzchni 1951 m2.