„Przebudowa ul. Jutrzenki i ul. Akacjowej na odcinku od 0+0,000 do 0+0,285 w Wyszkowie”

Liczba odwiedzających: 570
Tytuł projektu:
„Przebudowa ul. Jutrzenki i ul. Akacjowej na odcinku od 0+0,000 do 0+0,285 w Wyszkowie” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Beneficjent:
Gmina Wyszków

Całkowita wartość zadania:
1 013 399,84 zł

Dofinansowanie:
708 460,97zł

Opis projektu:

Ul. Jutrzenki i ul. Akacjowa są drogami gminnymi dojazdowymi pozwalającymi na dojazd do przyległych posesji o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz pozostałej infrastruktury. Ul. Jutrzenki i ul. Akacjowa były drogami o nawierzchni gruntowo żwirowej, o zmiennej szerokości od 3.5 m do 5.5 m . Obydwa odcinki ulic nie posiadały wydzielonych chodników, ścieżek rowerowych ani odwodnienia. Nie było również prawidłowego oświetlenia. W ramach zadania wykonano roboty w obrębie infrastruktury drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.