Stowarzyszenie Łączy Nas Skuszew - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Liczba odwiedzających: 784
Zam: 13.01.2022r., godz. 11.55