ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 04.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na 2022 rok oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Liczba odwiedzających: 481