„Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w msc. Lucynów Duży i Lucynów, gm. Wyszków” - spotkanie dot. wykonywanej dokumentacji dla mieszkańców i właścicieli działek położonych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie Dużym i Lucynowie

Liczba odwiedzających: 338