Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 402
Zam. 17.11.2021r., godz. 08:45
Wyszków, dnia 16.11.2021 r.


Burmistrz Wyszkowa

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2, został wywieszony:
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszków przeznaczonej do sprzedaży:

  • lokal mieszkalny nr 10, znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym w Wyszkowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 29, o powierzchni użytkowej 51,80 m2, (wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej wynoszącym 518/17055), posadowiony na działce nr 5603/4 o powierzchni 1503 m2.