Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Liczba odwiedzających: 537
Zam. 20.10.2021r., godz. 12:19
Wyszków, dnia 19.10.2021 r.BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1990 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do zbycia :
  • działka nr 402, położona w Wyszkowie.Burmistrz Wyszkowa

                                                                                                                                    Grzegorz
Nowosielski