Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 623
Zam. 14.10.2021r., godz. 09:39
Wyszków, dn. 12.10.2021r.
BURMISTRZ WYSZKOWAna podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:

  • część działki nr 4938, położonej w Wyszkowie przy ul. Józefa Poniatowskiego.
  • część działki nr 358/29, położonej w Gulczewie przy ul. Nadbużańskiej.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski