Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Liczba odwiedzających: 644
Zam. 07.10.2021r., godz. 08:35
Wyszków, dnia 06.10.2021 r.BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1990 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do zamiany:

  • działki o nr 272/1, 272/3, 274/3, 274/5 położone w Wyszkowie.


BURMISTRZ WYSZKOWA

Grzegorz Nowosielski