płk. pil. Janusz J. Decewicz

Liczba odwiedzających: 2867
Pułkownik pilot Janusz Decewicz jest zasłużonym oficerem i ikoną Lotnictwa Polskiego, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za całokształt pracy dla Ojczyzny i społeczeństwa oraz na rzecz obronności kraju, jako oficer Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.

Janusz Józef Decewicz urodził się 22 sierpnia 1933 roku w Warszawie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Brańszczyku, następnie naukę kontynuował w Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie. W wyszkowskim liceum ukończył VIII i IX klasę, maturę zdawał w Warszawie. 17 listopada 1953 został powołany do zasadniczej służby wojskowej, do dywizjonu rozpoznania artyleryjskiego w Lublinie. W lutym 1954 został skierowany do Szkoły Podoficerskiej Artylerii do Torunia. W październiku 1954, po pomyślnie zdanym egzaminie, został przyjęty do Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5 w Radomiu, na pilotaż samolotów myśliwskich. We wrześniu 1957, po ukończeniu OSL w Radomiu, został promowany na stopień podporucznika i skierowany do 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Krakowie, na stanowisko pilota.

W 1967 Janusz Decewicz został skierowany do nowo tworzącego się Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Warszawie na Okęciu, na stanowisko zastępcy dyżurnego odpowiedzialnego CKRL, gdzie odpowiadał za koordynację ruchu lotniczego pomiędzy statkami powietrznymi wojskowymi i cywilnymi w promieniu 100 km od lotniska "Okęcie". W styczniu 1991 został przeniesiony do rezerwy.

Będąc na emeryturze, dużo pracuje społecznie. 27 lipca 1999 wstąpił do Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie od 19 listopada 2002 do 20 stycznia 2015 był członkiem Zarządu Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Od 4 grudnia 2014 jest członkiem Klubu Seniorów 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego.

Jest współorganizatorem dwóch Światowych Zjazdów Lotników Polskich. Opiekuje się, przy współpracy z władzami lokalnymi, obeliskami w Dłutówku, Patoku, Kręgach i Kobylej Woli koło Górzna. Co roku w październiku, uczestniczy w akcji "Lotnicza Pamięć", oddając hołd poległym i zmarłym lotnikom, w miejscach pochówku i pamięci. Zaangażowaniem w działalność statutową Stowarzyszenia wnosi istotny wkład we współpracę z innymi organizacjami kombatanckimi i Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Dużo wysiłku wkłada w działalność mająca na celu poprawę warunków socjalno-bytowych byłych żołnierzy oraz ich rodzin.

Pułkownik Janusz Decewicz jest współorganizatorem i uczestnikiem różnego rodzaju uroczystości patriotycznych związanych z miejscami pamięci narodowej. Zawsze głosi chlubne tradycje Wojska Polskiego i Lotnictwa Polskiego. Był współorganizatorem VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich, który odbył się w sierpniu 2012 r. w Warszawie i Dęblinie. Jest orędownikiem podtrzymania międzypokoleniowych więzi polskich lotników i ciągłości lotniczych tradycji.

Odznaczony między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Pamiątkową Sił Powietrznych, Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Złotym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" Medalem 90-lecia Lotnictwa Polskiego, Medalem "Pro Memoria", Medalem "Pro Patria", Tytułem i Odznaką "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej", wyróżnieniem "Zasłużony dla Warszawy", Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Złotym Medalem "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".

Pułkownik Janusz Decewicz od lat związany jest z Wyszkowem i budowaniem ducha patriotyzmu i szacunku dla oręża polskiego w naszym mieście. W 2005 r. wystąpił do władz samorządowych Wyszkowa z propozycją odrestaurowania grobu por. pil. Stefana Okrzei, który zginął 5 września 1939 r. w rejonie Wyszkowa w czasie ataku na ugrupowanie 9 samolotów niemieckich "Dornier". Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem Kompanii Honorowej ze sztandarem i Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Dęblina.

Wystąpił również z prośbą do władz gminy Somianka o odnowienie pomnika por. pil. Stefana Okrzei w miejscu, w którym został wybudowany w 1962 r., to jest w miejscu upadku samolotu. Pomnik został odrestaurowany i umieszczono na nim nową tablicę, którą zakupił za zebrane wśród seniorów lotnictwa pieniądze. 5 września 2005 roku, zorganizował uroczystości na cmentarzu przy grobie i przy pomniku por. pil. Stefana Okrzei. Przy grobie por. pil Stefana Okrzei stanęła łopata śmigła samolotu, którą zorganizował z WSK Warszawa.
Jest pomysłodawcą nadania imienia por. pil. Stefana Okrzei Publicznej Szkole Podstawowej w Kręgach – nastąpiło to 12 września 2006 r.
25 czerwca 2009 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wyszkowie w imieniu wnioskodawcy - Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, przekazał prośbę Kanclerza Kapituły o nadanie jednemu z rond imienia płk. Witolda Szaniawskiego, współorganizatora ugrupowania "Rajski Ptak"- zbrojnego ramienia Armii Krajowej, działającego w Puszczy Białej i na terenie Wyszkowa.

Dwa lata później, 31 marca 1911 r. w imieniu Kapituły OWVM przedstawił prośbę (płk J. Decewicz był „duszą” tego przedsięwzięcia) o nadanie skrzyżowaniu ulicy Serockiej z aleją Marszałka J. Piłsudskiego i ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Wyszkowie nazwy "Rondo gen. dyw. Stanisława Nałęcz-Komornickiego". Gen. Stanisław Komornicki w latach 1993-2010 był kanclerzem Kapituły, zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Uroczystość nadania imienia odbyła się 17 kwietnia 2011 r. w kościele pw. Świętego Idziego w Wyszkowie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Obecny w życiu społecznym i patriotycznym naszego miasta, pułkownik pilot Janusz Decewicz chętnie spotyka się wyszkowską młodzieżą, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządem Wyszkowa. Zawsze uczynny, solidny, zaangażowany, niezmiennie promuje naszą gminę i jest jej niestrudzonym ambasadorem.Uroczystość wręczenia honorowego obywatelstwa gminy odbyła się w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik". Wśród gości pojawili się m.in. poseł na Sejm RP Daniel G. Milewski, przedstawiciele samorządu gminy Wyszków, Somianka, Długosiodło, samorządu powiatowego, wojskowi czynni, jak i emerytowani, uczniowie wyszkowskich szkół, nauczyciele, kapłani, mieszkańcy Wyszkowa.

Uroczystą sesję rady miejskiej poprowadził jej przewodnicząca Elżbieta Piórkowska. Jedynym punktem porządku obrad poddanym głosowaniu było nadanie płk Dacewiczowi tytułu honorowego obywatela gminy. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
Laudację uzasadniającą podjęcie uchwałę, a dotyczącą oczywiście życiorysu i osiągnięć zawodowo-społecznych pułkownika przeczytała radna Lucyna Sosnowska. Gratulacje Januszowi Decewiczowi złożył burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski.

Gratulacje nowemu honorowemu obywatelowi złożyli przedstawiciele wielu środowisk. Gratulował m.in. poseł Milewski, wojskowi z Wyszkowskiej Komendy Uzupełnień, mundurowi z Ligi Morskiej i Rzecznej, przedstawiciele wyszkowskiej koła związku piłsudczyków RP, uczniowie Zespołu Szkół nr 2, Szkoły Podstawowej w Kręgach, Rady Seniorów Gminy Wyszków.

Szczególnie ciepło i serdecznie gratulował jeden z trzech żyjących honorowych obywateli naszej gminy – ks. profesor Henryk Kietliński. – Cieszę się, że jestem dziś świadkiem tak podniosłej uroczystości, odbywającej się z pełnym ceremoniałem i przy wysokiej kulturze. Gratuluję radzie tak trafnego wyboru uhonorowania tak zacnego i godnego Polaka i wyszkowianina. Można powiedzieć, że pilot Decewicz to obywatel wysokich lotów - dzielił się wrażeniami ks. Kietliński.

Akcentem artystycznym, a zarazem kończącym uroczystość był koncert muzyczno-wokalny artystów z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.