Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 791
Zam. 23.07.2021r., godz. 10:33
Wyszków, dn. 21.07.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany:
  • działki o nr 248/5, 249/5, 250/6, 209/9, 207/9 i 211/6 o łącznej powierzchni 1030m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski