Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 582
Zam. 23.07.2021r., godz. 10:27
Wyszków, dn. 21.07.2021r.
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:

  • działka nr 3547/38 o pow. 83m2, położona w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski