Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 492
Zam. 24.06.2021r., godz. 10:26
Wyszków, dn. 24.06.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży :
- działki o nr 1126/1, 1127/5, 1127/11, 1128/2, 1130/2, 1132/2 o łącznej powierzchni 16998m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Graficznej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski