2016 r.

Liczba odwiedzających: 1044
Według stanu z 31 grudnia 2016 roku na terenie Wyszkowa, na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest 26.675 osoby.

Na terenie gminy: 12.588.

Łącznie: 39.263 mieszkańców.