Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 387
Zam. 02.06.2021r., godz. 10:09
Wyszków, dn. 01.06.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do sprzedaży:

  • działka nr 4294/2 o powierzchni 92 m2, położona w Wyszkowie przy ul. Św. Idziego,
  • działka nr 4774/5 o powierzchni 77 m2, położona w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej, 
  • działka nr 1283/10 o powierzchni 155 m2, położona w Wyszkowie przy ul. Wspólnej.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski