Wykaz nieruchomości do sprzedaży lub zamiany

Liczba odwiedzających: 344
Zam. 02.06.2021r., godz. 10:04
Wyszków, dn. 01.06.2021r.BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany:
  • działki o nr 248/5, 249/5, 250/6, 209/9, 207/9 i 211/6 o łącznej powierzchni 1030m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Przemysłowej.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski