Wykaz nieruchomości do użyczenia

Liczba odwiedzających: 718
Zam. 02.06.2021r., godz. 10:02
Wyszków, dn. 01.06.2021r.
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. Poz. 1990 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do użyczenia:

  • część działek nr 1328/8, 1329/6, 1330/3, 1334/1, 1335/1 o pow. 387m2, położonych w Wyszkowie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeznaczonych do użyczenia.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski