2017 r.

Liczba odwiedzających: 1081
Według stanu z 31 grudnia 2017 roku na terenie Wyszkowa, na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest 39,273 osoby.

Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie uprzejmie informuje, że w 2017 roku w tutejszym urzędzie sporządzonych zostało:

AKTÓW URODZEŃ - 1490

AKTÓW MAŁŻEŃSTW - 260

AKTÓW ZGONU - 491

Podane wyżej ilości obejmują akty urodzeń i zgonów zarejestrowane w tutejszym urzędzie stanu cywilnego i dotyczą również osób z poza gminy Wyszków.

Dla porównania w roku 2015 sporządzonych było:

Akty urodzeń - 1483
Akty małżeństw - 278
Akty zgonów - 417

Dla porównania w roku 2016 sporządzonych było:

Akty urodzeń - 1443
Akty małżeństw - 288
Akty zgonów - 425

Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie uprzejmie informuje, że w 2017 roku
w tutejszym urzędzie sporządzonych zostało:

AKTÓW URODZEŃ - 1490

AKTÓW MAŁŻEŃSTW - 260

AKTÓW ZGONU - 491


Podane wyżej ilości obejmują akty urodzeń i zgonów zarejestrowane w tutejszym urzędzie stanu cywilnego i dotyczą również osób z poza gminy Wyszków.

Natomiast w samym mieście i gminie Wyszków urodziło się 467 dzieci
(10 dzieci mniej w stosunku do roku ubiegłego) w tym 227 chłopców i 240 dziewczynek.

Spośród 1490 urodzeń w 2017 roku – do polskich ksiąg wpisanych zostało 39 urodzeń, które nastąpiły za granicą. W/w akty pochodziły z niżej wymienionych państw:

1. Niemcy 1,
2. USA 4
3. Wie4lka Brytania 15
4. Holandia 3
5. Irlandia 1,
6. Włochy 2
7. Norwegia 3
8. Austria 1,
9. Islandia 1,
10. Szwecja 3
11. Ukraina 1,
12. Kanada 2
13. Chile 1,
14. Dania 1.

Wśród 260 małżeństw:
- 9 zawartych było za granicą w: Wielkiej Brytanii, Włoszech, USA, na Fidżi, Ukrainie, Szkocji, Kanadzie. Ponadto w 2017 roku w tutejszym USC zawartych było
- 8 małżeństw zawarli w tut. USC obywatele polscy z obywatelami innych państw a mianowicie z obywatelami Ukrainy, Czech, Turcji, Włoch, Wielka Brytania, USA.
Spośród 491 zgonów – 7 nastąpiło w: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Białorusi, USA, Belgii, Danii.


Najczęściej nadawane imiona wśród:

CHŁOPCÓW i DZIEWCZYNEK
1. Aleksander 42 Lena 47
2. Antoni 35 Maja 39
3. Kacper 30 Alicja 39
4. Szymon 29 Julia 36
5. Marcel 28 Aleksandra 31
6. Jakub 25 Amelia 30
7. Mikołaj 25 Zofia 25
8. Jan 23 Maria 24
9. Filip 22 Nikola 21
10. Franciszek 22 Oliwia 20
11. Bartosz 21 Zuzanna 19
12. Michał 19 Iga 19
13. Alan 17 Wiktoria 18
14. Igor 16 Hanna 18
15. Karol 15 Antonina16

Najrzadziej nadawane imiona (po jednym) wśród:

CHŁOPCÓW DZIEWCZYNEK

1. Bruno Fatima
2. Emil Ewa
3. Borys Milena
4. Mieszko Elena
5. Edgar Luiza
6. Ziemowit Elżbieta
7. Beniamin Marianna
8. Manuel Lina
9. Robert Julita
10. Józef Malina
11. Kornel Klaudia
12. Dariusz Urszula
13. Radosław Ina
14. Grzegorz Zlata
15. Kazimierz Cataleya
16. Władysław Danuta
17. Olivier Elwira
18. Rafał Noemi
19. Marcin Wanda
20. Ethan Sandra
21. Gracjan Janina
22. Artur Olga
23. Łukasz Viktoria
24. Leo Lara
25. Jerzy Adela
26. Marceli Magda
27. Samuel Berenika
28. Kordian Justyna
29. Mirosław Roksana
30. Brajan.

W 2017 roku przyjęte zostały między innymi oświadczenia:

1. o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC (małżeństwa cywilne) - 63
co stanowi ok. 23,5% ogólnej liczby zawartych małżeństw
2. o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC(małżeństwa cywilne) - 4
3. o uznaniu ojcostwa dziecka – 182
4. o zmianie przez rodziców imienia dziecka zamieszczonego w akcie urodzenia
w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu - 3
5. o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem
małżeństwa- 13
W księgach małżeństw znajdujących się w tutejszym USC odnotowano 78 rozwodów
i 2 separacje
W 2017 roku 59 par małżeńskich otrzymało od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia za 50 lat pożycia małżeńskie tzw. "Złote gody". Odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył Burmistrz Wyszkowa.

W 2017 roku z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska dokonało 18 osób natomiast zmiany imienia 4 osoby.

Wydanych zostało 6947 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1649 zaświadczeń ( między innymi: zaświadczenia o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzające uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL).

Dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 9466 aktów. W bazie pozostało do przeniesienia w bazie 121.856 aktów.