Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Liczba odwiedzających: 749
Wyszków, dn. 14.04.2021r.
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. Poz. 1990 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do użyczenia:

  • część działki nr 3464/3 o pow. 325m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej, przeznaczona do użyczenia
Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski