Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Liczba odwiedzających: 903
Zam. 08.04.2021r., godz. 11:46
Wyszków, dnia 07.04.2021 r.BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1990 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do zamiany :
  • działka nr 17/17, położona w Rybienku Nowym.