Nieruchomości do zamiany (Wyszków, Skuszew)

Liczba odwiedzających: 310
Zam: 18.02.2021r., godz. 09.03
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1990 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do zamiany :

- działka nr 4419/3, położona w Wyszkowie,
- działka nr 481/2, położona w Skuszewie.