Dariusz Korczakowski

Liczba odwiedzających: 7483
SkarbnikWyszkowianin. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył również: podyplomowe Studia Menedżerskie MBA, studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim. Przed rozpoczęciem pracy w samorządzie zdobył doświadczenie w bankowości zarówno w placówkach terenowych jak też i w Centrali Banku. W pracy stara się być propagatorem nowoczesnych technologii i idei społeczeństwa informacyjnego. Zainteresowania to technologie informatyczne, piesze wędrówki i samodzielnie zaplanowane podróże. Wolny czas chętnie spędza z książką przy dźwiękach dobrej muzyki. 

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu. Organizuje i nadzoruje bieżącą działalność finansową Gminy i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
Pod bezpośrednim nadzorem Skarbnika pozostają następujące komórki organizacyjne:
- Wydział Finansowo - Budżetowy,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 28
e-mail: dariusz.korczakowski@wyszkow.pl