Dyskusja publiczna 30.09.2020 - ogłoszenie w związku z COVID -19

Liczba odwiedzających: 673
OGŁOSZENIE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z niebezpieczną sytuacją związaną z Koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 – Urząd Miejski w Wyszkowie informuje, że zaplanowana na dzień 30 września 2020r. dyskusja publiczna dotycząca wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Rybienko Stare, Leszczydół-Nowiny, Gulczewo, Rybno, Skuszew, Rybienko Nowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w oparciu o ściśle przewidziane wymogi sanitarne.

Urząd Miejski w Wyszkowie dołoży wszelkich starań aby dyskusja publiczna odbyła się w bezpiecznych i sterylnych warunkach. Prosimy osoby przybyłe o zachowanie stosownej odległości oraz zastosowanie maseczek ochronnych.

Osoby przebywające na spotkaniu proszone będą o pozostawienie oświadczenia wraz z danymi kontaktowymi, które w przypadku wystąpienia kontaktu z osobą chorą zostaną przekazane odpowiednim służbom.