Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-usługowego z częścią biurowo - socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1312/2

Liczba odwiedzających: 303