Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 1133
Wyszków, dn. 24.08.2020r.


BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy:


- część działki nr 5458/5, położonej w Wyszkowie, przy ul. Warszawskiej.