Nieruchomości do sprzedaży i użyczenia (ul. Kolorowa, Willowa, Łączna)

Liczba odwiedzających: 494
Zam: 29.07.2020r., godz. 15.16
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia:

- nr 2118/1 o pow. 3m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Kolorowej, przeznaczona do sprzedaży,
- nr 1808/3 o pow. 45m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Willowej, przeznaczona do sprzedaży,
- część działki nr 4395/8 o pow. 123m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Łącznej, przeznaczona do użyczenia.