Obwieszczenie o ponownym rozp. procedury udziału społ. w post. adm. dot. wydania dec. środ. dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie na działce nr ew. 1178/14 obręb 0001 Wyszków”

Liczba odwiedzających: 487
Zam: 04.05.2020r., godz. 09.48