Nieruchomość do użyczenia (Aleja Marszałka Piłsudskiego)

Liczba odwiedzających: 326
Zam: 18.05.2020r., godz. 10.27
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do użyczenia:

• działka nr 1319 o pow. 619m2, położona w Wyszkowie, przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego.