Nieruchomości do dzierżawy (ul. Dworcowa)

Liczba odwiedzających: 941
Zam: 5.03.2020r., godz. 10.30
Burmistrz Wyszkowa na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Z 2020, poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do dzierżawy:

- 17 pawilonów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.