Nieruchomość do sprzedaży (Fidest)

Liczba odwiedzających: 565
Zam: 21.01.2020r., godz. 08.25
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży:

- nr 229/1 o pow. 22 m2, położona w Fideście.