Nieruchomości do dzierżawy (Leszczydół - Nowiny, Sitno, Kamieńczyk, Tulewo Górne)

Liczba odwiedzających: 754
Zam: 20.01.2020r., godz. 11.19
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:

- 333/4, 332/12, 331/189, 331/11, 330/10 w miejscowości Leszczydół – Nowiny ul. Sielski Zakątek;
- 108/4 w miejscowości Sitno;
- 1299/13, 299/15 w miejscowości Kamieńczyk;
- 23, 37, 34/3 w miejscowości Tulewo Górne;