Przewodniczący Rady Miejskiej

Liczba odwiedzających: 1607

Przewodniczący Rady Miejskiej: Adam Szczerba

tel. 29 743 77 22
e-mail: elzbieta.piorkowska@wyszkow.eu

Pokój nr 144