Nieruchomości do zamiany (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 735
Zam: 3.01.2020r., godz. 11.11
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do zamiany :

- działka nr 209/7, położona w Wyszkowie,
- działka nr 211/8, położona w Wyszkowie,
- działka nr 250/4, położona w Wyszkowie.