Nieruchomość do dzierżawy (Rybienko Nowe)

Liczba odwiedzających: 645
Zam: 23.12.2019r., godz. 08.43
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz z nieruchomością (jej częścią) położoną w pasie drogowym, drogi wewnętrznej, będącą własnością Gminy Wyszków, przeznaczoną do dzierżawy, o nr.:

- 105/25 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Dębowa.