Wyszków

Liczba odwiedzających: 29302

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Wyszkowa,


Każda frakcja odpadów będzie odbierana innego dnia. Prawidłowa segregacja jest bowiem kluczowa dla możliwości recyklingu i ponownego wykorzystywania odpadów jako surowców. Właściwa segregacja i przekazanie do ponownego wykorzystania np. papieru pozwala oszczędzić przed wycinką kolejnych drzew, tak potrzebnych jako filtry powietrza i dostawcy tlenu. Ponowne przetworzenie oczyszczonych i zebranych selektywnie opakowań plastikowych tzw. PET to znacznie mniej ropy naftowej zużywanej do produkcji opakowań. Segregowane szkoło opakowaniowe, to niezbędny składnik przy produkcji szkła m. in. przez wyszkowską hutę szkła. Nie bez znaczenia jest również właściwa segregacja odpadów pochodzenia roślinnego – biodegradowalnych. Odpady BIO (skoszona trawa, gałęzie, liście, czy resztki warzyw z ogrodów i kuchni) są cennym surowcem przy produkcji kompostu. Oczywiście warunkiem ich wykorzystania jest prawidłowa segregacja, tzn. nie mieszanie frakcji BIO np. z cytrusami, resztkami mięsnymi, czy innymi odpadami. Dotychczasowa praktyka wskazuje niestety, że nie zawsze odpady BIO są zbierane przez mieszkańców selektywnie. Wszelkie zanieczyszczenia frakcji BIO powodują, że odpady te są klasyfikowane jako zmieszane, których utylizacja jest znacznie trudniejsza. W opracowaniu nowych harmonogramów przyjęto zasadę, iż odbiór odpadów zmieszanych będzie następował po odbiorze frakcji BIO. Umożliwi to m.in. skorygowanie i właściwą segregację odpadów BIO lub przekazanie jako frakcja odpadów zmieszanych.   


Pamiętajmy, że właściwa segregacja odpadów to nasz wspólny obowiązek wobec środowiska. Wyrzucanie pojemników pod ciśnieniem np. po kosmetykach, czy też zabawek zawierających elementy elektroniczne do pojemników na tworzywa sztuczne może powodować samozapłon odpadów, zaś wyrzucanie resztek mięsnych do odpadów BIO spowoduje namnażanie się owadów i ich larw.  


W związku z licznymi zgłoszeniami firmy odbierającej odpady przypominamy, że odbiór odpadów odbywa się sprzed nieruchomości, nawet jeśli posiadają Państwo altanę śmietnikową na nieruchomości odpady należy wystawić przed nią, bo podmiot odbierający odpady nie jest uprawniony do wchodzenia na nieruchomości prywatne, a taką jest altanka śmietnikowa.


Jednocześnie przypominamy, że prawidłowa segregacja odpadów polega na gromadzeniu w oddzielnych workach i pojemnikach odpadów ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych, nie mogą być one przekazane do odbioru w jednym worku lub pojemniku.