Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

Liczba odwiedzających: 791
Ogłoszenie PKS.524.5.2019 z dnia 2.12.2019r.