Nieruchomości do sprzedaży (ul. Leśna, ul. Białostocka)

Liczba odwiedzających: 589
Zam: 02.12.2019r., godz. 09.16
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży:

- nr 1189/3 o pow. 90 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Leśnej,
- nr 1189/2 i 1190/4 o łącznej pow. 181 m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Leśnej,
- nr 1182/4 o pow. 736 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Leśnej.
- nr 4272/5 o pow. 432 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Białostockiej.