Powstaje wiadukt obwodnicy śródmiejskiej

Liczba odwiedzających: 1186
Realizacja Śródmiejskiej Obwodnicy Wyszkowa jest kluczowym elementem dla jego dalszego rozwoju. Pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu w centrum miasta, co obecnie stanowi problem dla jego mieszkańców, podniesie poziom bezpieczeństwa, atrakcyjność inwestycyjną i komfort życia w mieście.

  • Nowocześnie, ale z historią w tle

W ramach kontraktu na realizację tego ogromnego zadania inwestycyjnego prowadzonego przez generalnego wykonawcę firmę PORR, pion progowy, oddział mostowo-inżynieryjny tej firmy realizuje wiadukt drogowy nad koleją, zaprojektowany przez biuro Mosty Gdańsk. Pomimo wspomnianych już pragmatycznych funkcji, w końcowej postaci wiadukt stanowić będzie dekoracyjny element wyszkowskiej infrastruktury. Projektantom zależało, aby bryła obiektu wizualnie wpasowała się w industrialny charakter okolicy dworca kolejowego i ul. Leśnej, a także całego Wyszkowa. Ukłonem w stronę historii miasta niewątpliwie są filary konstrukcji, które swym romboidalnym kształtem jednoznacznie nawiązują do pobliskich podpór mostów nad Bugiem. Uważny obserwator, podróżując linią kolejową z Warszawy w kierunku Ostrołęki może dostrzec pewną zależność. Zbliżając się do Wyszkowa przejeżdżamy przez most kolejowy z 1940 r. Po prawej stronie obserwujemy panoramę Wyszkowa z mostem drogowym nad Bugiem. Im bliżej centrum tym bardziej innowacyjne obiekty mijamy. Zwieńczeniem jest powstający wiadukt, o nowoczesnej bryle i technologii wykonania. Osiągnięto dzięki temu kompromis łączący postępowy charakter miasta z jego bogatą historią.

  • Wiadukt – informacje techniczne

Budowany wiadukt jest dwubelkową konstrukcją żelbetową, złożoną z 6 przęseł
o łącznej długości 162 metrów i 13,70 metra szerokości. Wysokość ustroju nośnego wynosi 2,16 metra. Do połączenia segmentów użyto stalowych kabli sprężających o podwyższonej wytrzymałości, których łączna długość wynosi 3,29 kilometra, co pozwoliłoby opleść pobliski Park Karola Ferdynanda Wazy czterokrotnie. Siła użyta do sprężenia tych splotów wynosi 6694 kN. To tak, jakby zawiesić na tych kablach 22 załadowane ciężarówki, lub 8327 osób – jedną czwartą mieszkańców Wyszkowa. Konstrukcja została zbudowana z ponad 3 200 metrów sześciennych betonu, co można porównać z objętością 6 basenów miejskiej pływalni. Poza dwukierunkową, jednopasmową jezdnią, oddany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,5 metra. Obiekt wykonywany jest metodą nasuwu podłużnego, co uzasadnione jest utrzymaniem ciągłości ruchu pociągów na linii nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka. Prace nad wiaduktem rozpoczęto pod koniec września 2017 roku, w chwili obecnej udało się uzyskać zaawansowanie prac na poziomie 74%. Jednym z celów było utrzymanie tygodniowego cyklu wysuwu kolejnych segmentów. Udało się to już przy trzecim segmencie, mimo zimowych warunków atmosferycznych. Niewątpliwą ciekawostką technologiczną jest łukowy kształt stanowiska do nasuwu pozwalający na formowanie bryły całego wiaduktu już na etapie betonowania. Ponadto, aby wyeliminować uciążliwe prace na wysokości wykonywane są bosaże w pierwszym etapie, co niewątpliwie przyspiesza roboty i w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Na początku maja planowane jest rozpoczęcie prac wykończeniowych, takich jak wykonanie kap chodnikowych, montaż balustrad i desek gzymsowych. Prace zostaną zwieńczone wykonaniem warstw drogowych. Przy budowie wiaduktu w szczycie prowadzonych robót brało udział przeszło 40 osób. Obiekt ukończony zostanie
z początkiem czerwca 2018, po przeprowadzonym obciążeniu próbnym.
Kosztorysowa wartość budowy estakady – 9.800.000,00 zł

  • Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV w liczbach:
- długość jezdni głównej – 1,8 km
- długość przebudowywanych dróg serwisowych – 0,85 km
- długość budowanych chodników – 1,83 km
- długość budowanych dróg dla rowerów – 0,58 km
- liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 14
- liczba wybudowanych skrzyżowań -2
- liczba wybudowanych obiektów mostowych – 1

Całkowita wartość zadania (wartości poprzetragowe) – ponad 30.500.000,00 zł
- kwota dofinansowania zadania że środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – blisko 17.500.000,00 zł. Zaawansowanie finansowe realizowanych robót na koniec marca wynosi blisko 13 mln zł, co stanowi ponad 40 % całkowitej wartości projektu.
Coraz bardziej widoczny jest postęp realizowanych robót. Wykonawca, mówiąc potocznie "wychodzi z ziemi". Dobiegają końca prace związane z przebudową podziemnej infrastruktury. Zakończona została przebudowa sieci cieplnej, roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej, roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN. Obecnie rozpoczęły się właściwe roboty drogowe tj. stabilizacja gruntu pod warstwy konstrukcyjne jezdni. W związku z wystąpieniem Wykonawcy termin zakończenia zadania został wydłużony do 30 października 2018r.


   Budowa wiaduktu na torami kolejowymi

   Budowany fragment wiaduktu


   Wiadukt nocą