Ponad 18 mln zł na dokończenie obwodnicy!

Liczba odwiedzających: 796
W wyniku oceny na liście rankingowej zadań zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się 26 jednostek. Gmina Wyszków zajęła 3. miejsce wśród 26 projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla zadania pn. "Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV".

We wrześniu 2016 roku Gmina Wyszków złożyła wniosek o dofinansowanie pn."Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV". 34 wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie na etapie oceny formalnej. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej zadań zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się 26 jednostek. Gmina Wyszków zajęła 3 miejsce wśród 26 projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VII -Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 - Infrastruktura drogowa.

Całkowity koszt zadania: 31 926 021,20 zł.
Kwota dofinansowania: 18 271 684,63 zł.

Podane wartości są kwotami z wniosku o dofinansowanie. Całkowita wartość zadania ulegnie zmianie po podpisaniu umowy z wykonawcą.
3 kwietnia 2017 r. Gmina Wyszków rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Porr Polska Infrastructure S.A. i to z nią zostanie podpisana umowa na wykonanie inwestycji. Bardzo szybko, bo jeszcze w maju, wykonawca powinien rozpocząć prace, które potrwają do sierpnia 2018 r.
Pierwsze prace przygotowawcze pod rozpoczęcie inwestycji zostały wykonane jeszcze w końcówce ubiegłego roku. Wyrównany i oczyszczony z dzikich krzewów i zarośli został teren pod budowę nowej drogi.


Obwodnica zakończy się wjazdem w ul. Białostocką


Nowa droga połączy się m.in. z ul. J. Matejki

Nad torami kolejowymi powstanie nowy wiadukt