Nieruchomości do dzierżawy (ul. Dworcowa)

Liczba odwiedzających: 648
Zam: 7.10.2019r., 13.27
Burmistrz Wyszkowa na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz.2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do dzierżawy:

- 36 pawilonów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.