Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Realizacja reformy oświaty w Gminie Wyszków

Zgodnie z założeniami reformy oświaty od 1 września 2017 r. rozpoczną funkcjonowanie ośmioletnie szkoły podstawowe oraz cztero i pięcioletnie szkoły ponadpodstawowe (licea i technika). Ośmioletnie szkoły podstawowe powstaną w wyniku przekształcenia dzisiejszych szkół podstawowych sześcioklasowych, rozpocznie się także proces wygaszania gimnazjów.
W Gminie Wyszków w sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina zajdą przekształcenia:
Szkoła Podstawowa nr 1 – ze szkoły sześcioklasowej przekształcona zostanie w szkołę ośmioklasową
Szkoła Podstawowa nr 2 - ze szkoły sześcioklasowej przekształcona zostanie w szkołę ośmioklasową
Szkoła Podstawowa w Lucynowie – ze szkoły sześcioklasowej przekształcona zostanie w szkołę ośmioklasową
Szkoła Podstawowa w Leszczydole Starym - ze szkoły sześcioklasowej przekształcona zostanie w szkołę ośmioklasową
Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach – w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi
Zespół Szkół w Wyszkowie - w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi
Zespół Szkół Rybienko Leśne - w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi
Zespół Szkół w Rybnie - w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie –jako jedyne samodzielne gimnazjum w gminie , jego wygaszenie nastąpić może nastąpić w kilku ustawowych wariantach.
Samorząd Gminy Wyszków rozważa dwa warianty:
1. Wariant pierwszy zakłada utworzenie w budynku Gimnazjum nr 2 szkoły podstawowej. Jej utworzenie wymaga zmiany obwodów szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2.
2. Wariant drugi to włączenie wygaszanego Gimnazjum nr 2 do istniejącej szkoły podstawowej (w tym wypadku Szkoły Podstawowej nr 1 lub Szkoły Podstawowej nr 2). Wówczas szkoła, do której włączone byłoby gimnazjum działałaby w dwóch budynkach.
UWAGA: Ustawodawca daje możliwość włączenia wygaszanego gimnazjum także do szkoły ponadpodstawowej, ale samorząd Gminy Wyszków nie rozważa takiego rozwiązania.
Ad. Wariant pierwszy: utworzenie w budynku Gimnazjum nr 2 szkoły podstawowej.
W praktyce oznacza on reaktywację Szkoły Podstawowej nr 4 (istniała ona w tym budynku przed 1999 rokiem). Aby powołać tę szkołę, niezbędna jest zmiana obwodów szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2.
Są dwie drogi „napełniania” Szkoły Podstawowej nr 4 uczniami:
>pierwsza możliwość oznacza głęboką zmianę obwodów szkolnych, obowiązującą od 1 września 2017 roku. Zgodnie z tym założeniem uruchamianie szkoły rozpoczęłoby się od naboru do klas pierwszych i ewentualnie, oddziałów zerowych. Napełnianie szkoły odbywałoby się sukcesywnie, przez kolejne lata. W tym samym budynku funkcjonowałoby wygaszane gimnazjum.
>druga możliwość to przeniesienie do Szkoły Podstawowej nr 4, w ramach utworzonego obwodu, części uczniów już uczących się w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2. Ten wariant oznaczałby dzielenie istniejących klas w obu szkołach i tworzenie nowych, w SP nr 4, ale także SP nr 1 i SP nr 2. Uczniowie, którzy administracyjnie znaleźliby się w obwodzie „czwórki”, przeszliby do tej szkoły i tam kontynuowali naukę.
Uwaga: Tego dotyczy postulat zgłoszony przez nauczycieli Gimnazjum nr 2, którzy wnioskują o utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 jako ośmioklasowej, z jednoczesnym napełnieniem jej uczniami wszystkich roczników. Zgodnie z tym oczekiwaniem, 1 września 2017 roku miałaby zostać uruchomiona Szkoła Podstawowa nr 4 w klasach od I do VII, uczniami szkoły mieliby zostać uczniowie wytyczonego dla tej szkoły obwodu, którzy zgodnie z tymże obwodem przeszliby z istniejących dziś klas w SP nr 1 i SP nr 2. Ta propozycja oznacza rozdzielenie istniejących klas w SP nr 1 i SP nr 2.
Inne propozycje. W toku rozmów i konsultacji nad wdrażaniem reformy oświaty pojawiły się jeszcze dwie propozycje:
>utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 od klasy pierwszej wraz z administracyjnym przeniesieniem tam uczniów klasy VII z SP nr 1 i SP nr 2– ta propozycja padła na jednym ze spotkań w szkołach
>utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 od klasy pierwszej wraz z administracyjnym przeniesieniem tam uczniów klas IV i VII z SP nr 1 i SP nr 2 – propozycja przedstawiona przez wiceministra edukacji, Teresę Wargocką podczas spotkania w Wyszkowie.


Ad. Wariant drugi: zgodnie z zapisami ustawy to włączenie wygaszanego Gimnazjum nr 2 do istniejącej Szkoły Podstawowej.
Uwaga: w tym wariancie gimnazjum mogłoby być włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 albo Szkoły Podstawowej nr 2. Z analizy obwodów szkolnych wynika, że większość uczniów dawnej „czwórki” to dzisiejsi uczniowie SP nr 2, logiczne zatem byłoby w tym wariancie włączenie wygaszanego gimnazjum do SP nr 2. Przemawia za tym także porównanie bazy lokalowej SP nr 1 i SP nr 2.
Zakładając wariant włączenia wygaszanego gimnazjum do SP nr 2 oznaczałoby to, że z dniem 1 września 2017 roku gimnazjum weszłoby w skład SP nr 2. W ten sposób SP nr 2 działałaby w dwóch budynkach i decyzją dyrektora szkoły byłoby, które roczniki odbywałyby naukę w budynku na ul. Matejki, a które w budynku na ul. Sowińskiego. Ideą tego wariantu byłoby przeznaczenie budynku na Matejki dla klas młodszych, a budynku na Sowińskiego – dla starszych (zgodnie z zasobami dydaktycznymi obu budynków).
W tym wariancie, kiedy włączylibyśmy Gimnazjum nr 2 w skład Szkoły Podstawowej nr 2 poprawilibyśmy bazę lokalową SP nr 2 i zapewnilibyśmy naukę uczniom, w tym także tym z przyszłych klas VII i VIII na wysokim poziomie, bez konieczności pracy w systemie zmianowym.
Problemem byłoby jednak zapewnienie tego samego Szkole Podstawowej nr 1. Stąd należałoby znaleźć dodatkową formę albo zmniejszenia liczby uczniów SP nr 1, albo wyposażenia jej w dodatkową bazę lokalową.
Istnieją tutaj co najmniej trzy możliwości:
-pierwsza: wyłączenie części budynku Gimnazjum nr 2 do użytkowania także przez Szkołę Podstawową nr 1. Wówczas w budynku gimnazjum funkcjonowałyby dwie szkoły: Szkoła Podstawa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 1
- druga: przesunięcie obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 tak, aby zmniejszyć liczebność szkoły poprzez obwodowe przesunięcie uczniów do SP nr 2
Uwaga zasadnicza: Powyższa analiza przeprowadzona została, co bardzo istotne, wyłącznie na podstawie projektu ustawy zmieniającego system szkolny. Trzeba liczyć się z ewentualnymi modyfikacjami zapisów w procesie legislacyjnym. Ustawa jako prawo obowiązujące zgodnie z zapowiedziami MEN ma zostać wprowadzona w grudniu.

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2770 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.