Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Wyszkowie, ul. Wspólna, działki nr ew. 1337/5 i 133

(Zam: 09.11.2017 r., godz. 16.00)
Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej Kpa), w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)
zawiadamia,
że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Wyszkowie, ul. Wspólna, działki nr ew. 1337/5 i 1338/2 strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Grzybowskiego.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek od godziny 800 do 1600, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków lub na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 15 listopada 2017 r.
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji oraz o innych czynnościach organu prowadzącego sprawę nastąpi również w formie publicznego obwieszczenia.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 512 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.