Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Informacja o wynikach konsultacji

(Zam: 04.01.2019 r., godz. 08.50)
Informacja burmistrza Wyszkowa dotycząca wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami osiedli nr 2 i nr 10.
Burmistrz Wyszkowa informuje, że na mocy uchwały nr LII/566/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 28 czerwca 2018 r. w sp. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Nr 2 i Nr 10 utworzonych na terenie miasta Wyszków na temat zmiany nazwy Osiedla nr 2 i Osiedla nr 10, w dniach od 3 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje w przedmiotowej sprawie.

Konsultacje te polegały na przedłożeniu mieszkańcom Osiedli nr 2 i nr 10 projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/385/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 29 kwietnia 2010 r. w sp. uchwalenia statutów Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków, w przedmiocie zmiany nazwy Osiedla nr 2 i Osiedla nr 10, celem umożliwienia im wyrażenia pisemnych opinii, zgłaszanie uwag oraz propozycji do przedłożonego projektu. Do udziału w wyżej wymienionych konsultacjach uprawnione zostały osoby stale zamieszkujące na terenie danego Osiedla w Wyszkowie, uprawnione do głosowania.

Projekt uchwały na temat zmiany nazwy Osiedla nr 2 i nr 10 został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 144), w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.wyszkow.pl
Informacja burmistrza Wyszkowa o terminie wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu została zamieszczona:
- w prasie lokalnej, tj.: "Nowy Wyszkowiak", "Kurier W"- w wydaniach z 20 listopada 2018 r. oraz 27 listopada 2018 r.,
- w mediach lokalnych, tj. "Tuba Wyszkowa"- od 20 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie internetowej www.wyszkow.pl- od 20 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.

W terminie wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu nie zostały zgłoszone uwagi, propozycje i opinie w niniejszej sprawie, niemniej jednak do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie zgłosiły się dwie osoby zainteresowane ogólnymi informacjami dotyczącymi przebiegu konsultacji w przedmiotowej sprawie.

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 183 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.