Informacje dot. preferencyjnego zakupu węgla w gminie Wyszków

Data: 15.11.2022 r., godz. 09.40    1079
W związku z potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o złożenie wniosku do dnia 30.11.2022r. O kolejnych etapach procesu zakupu węgla od gminy, będziemy informowali mieszkańców na bieżąco.

Zebrane Informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel, a także odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej Gminy.


Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie w sali 8B lub pobrać wniosek ze strony urzędu i przesłać do tut. urzędu e-PUAPem


Dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie  z obowiązującymi przepisami  uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które: otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego,   a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Uwagi:  • Gmina nie ma wpływu na dostawę oraz jakość węgla.

  • Możliwość zakupu ekogroszku uzależniona jest od jego dostępności, na którą Gmina Wyszków nie ma wpływu.

  • Gmina nie zapewnia transportu zakupionego węgla przez wnioskodawcę. Nabyty opał wnioskodawca transportuje do swojego domu we własnym zakresie, ze składu wskazanego przez Gminę.


Prosimy osoby zainteresowane o złożenie wniosku do dnia 30.11.2022r. zakup_wegla_popr_2022.png (708 KB)


infromacja111.jpg (240 KB)