Deklaracja o źródłach ciepła

Data: 02.08.2022 r., godz. 15.59    134
Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Urząd Miejski w Wyszkowie przypomina, iż na właścicielach budynków spoczywa obowiazek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ma charakter ustawowy i dotyczy wszystkich rodzajów budynków, zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Deklarację można złożyć elektronicznie przez portal www.zone.gunb.gov.pl lub w urzędzie gminy właściwym miejscowo dla lokalizacji budynków.