Grupa wsparcia "PO MOCNI"

Data: 28.07.2022 r., godz. 14.15    173
Zapraszamy do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób szukających pomocy w przezwyciężaniu problemów życiowych w związku z występującym w rodzinie problemem alkoholowym. Spotkania będą się odbywały w pierwszą i trzecia środę każdego miesiąca.

Pomocni_03_08_2022.png (1.21 MB)